Upravne in sodne reforme


»Ni svobode, če sodna oblast ni ločena od zakonodajne in izvršne. Če je povezana z zakonodajno, postane oblast nad življenjem in svobodo državljanov samovoljna, ker je sodnik hkrati zakonodajalec.« (Charles de Montesquieu, 1748).


Vzpostavili so centralizirano državo z modernim upravnim aparatom.

  • Odpravili so deželne meje in državo upravno razdelili na kresije (okrožja) in večje gubernije (Gradec, Ljubljana, Trst).
  • Uvedli so državna sodišča in jih ločili od upravnih zadev. Poslej je bila sodna oblast ločena veja oblasti.
  • Državno uradništvo je bilo plačano in izobraženo.
  • Duhovniki so morali voditi matične knjige (evidence rojstev, porok in  smrti).
  • Poenotili so zakone, jih javno objavili, ukinili mučenje in smrtno kazen ter čarovniške procese.

Čarovniški procesi so izvirali iz ljudske domišljije in praznoverja. Priznanja za čarovništvo so izsilili z mučenjem. Običajna kazen je bila smrt na grmadi. Na ozemlju Svetega rimskega cesarstva so zaradi čarovništva sežgali 25.000 oseb. Prvi čarovniški proces na Slovenskem je potekal leta 1427 v Celju proti Veroniki Deseniški. Leta 1745 je bil v Metliki zadnji čarovniški proces na našem ozemlju.