NARODNI PREPOROD

V času razsvetljenskih reform so se slovenske dežele gospodarsko, kulturno in politično okrepile. Vse spremembe so omogočile slovensko narodno prebujenje. Učni jezik v šolah je bil nemški. Veliko Slovencev je menilo, da slovenski jezik ni skromnejši in manj vreden od ostalih jezikov. Poudarjali so pomen slovenske kulture. Nastala so prva dela v slovenskem jeziku.

Baron ŽIGA ZOIS je bil lastnik fužin in je izhajal iz premožne družine. Zanimalo ga je naravoslovje. Znana je njegova zbirka mineralov. Bil je lastnik knjižnice v Ljubljani. Številnim slovenskim buditeljem je bil mentor in mecen – finančni podpornik. Izobražence, ki so se zbirali pri njem, imenujemo Zoisov krog.

VALENTIN VODNIK je bil duhovnik, pesnik in novinar. Izdajal je Lublanske novice (prvi časopis v slovenskem jeziku, 1797) ter napisal številne praktične knjige (kuharico in različne priročnike) in pratike. Bil je avtor prve samostojne slovenske pesniške zbirke Pesme za pokušino.

MARKO POHLIN je v nemškem jeziku izdal slovnico Kraynska gramatika.

ANTON TOMAŽ LINHART je bil prvi slovenski dramatik. V slovenskem in nemškem jeziku sta znani njegovi veseloigri Županova Micka in Matiček se ženi. Bil je okrožni šolski nadzornik. Sestavil je tudi obsežno monografijo – nemško pisano prvo zgodovino južno slovanskega prostora v monarhiji.

Županova Micka (SLG Celje, po komediji Antona Tomaža Linharta, 2010)

Slovenci smo se začeli z razsvetljenstvom uveljavljati tudi na znanstvenih področjih. Jernej Kopitar je bil jezikoslovec in je napisal prvo slovensko znanstveno slovnico. Jurij Vega je bil fizik, astronom, topničar in matematik; ukvarjal se je z balistiko – vedo o gibanju izstrelkov, izračunavanjem mase planetov ter izboljšal računanje logaritmov.