NARODNI PREPOROD

JURIJ VEGA (1754 – 1802) *

Je bil slovenski matematik, fizik, astronom, topniški častnik in plemič. Izhajal je iz revne družine iz Zagorice pri Dolskem. Šolal se je na gimnaziji in liceju v Ljubljani. Po koncu študija se je zaposlil kot inženir za rečno plovbo pri regulacijskih delih na Savi in Ljubljanici. Leta 1870 je vstopil med Topničarje cesarske armade na Dunaju in pričel s poučevanjem matematike na artilerijski šoli. To službo je opravljal 11 let. Kot vojak se je udeležil vojnih pohodov proti Turkom, Prusom in Francozom.

V zgodovino so zapisani njegovi dosežki na področju matematike. Izboljšal je računanje logaritmov in povečal preglednost tablic. V sebi je združeval znanstveno izobrazbo in praktično sposobnost, zato je bil avtor številnih učbenikov in priročnikov. Leta 1782 je izdal prvi zvezek svojih matematičnih predavanj.

Baron Jurij Vega – Leta 1794 je izšlo njegovo najznamenitejše in najpopolnejše delo- Veliki desetdecimalni logaritmovnik v nemščini in latinščini.

Leta 1802 je Jurij Vega izginil – njegovo truplo so našli v Donavi po 9. dnevih. Okoliščine njegove smrti so še danes nepojasnjene.

Več slave kot logaritmi so mu prinesli topovi – V zadnji avstrijsko – turški vojni (1789) so Avstrijci po močnem obstreljevanju zavzeli Beograd. Jurij Vega je poveljeval in pripravljal izračune za topničarje.