Ponavljanje

RAZSVETLJENSTVO

 • S svojimi besedami razložiš pojem razsvetljenstva,
 • znaš pojasniti, za kaj so se zavzemali razsvetljenci,
 • znaš imenovati glavne razsvetljence,
 • primerjaš absolutizem z razsvetljenim absolutizmom* in
 • poiščeš razsvetljenske ideje, ki jih lahko zasledimo tudi v današnjem času*.
 1. Pomisli, kaj je hotel Rene Descartes povedati s stavkom »Mislim, torej sem«?*
 2. Isaac Newton je preučeval gravitacijo. Pri pouku fizike in geografije si spoznal njene zakonitosti. Povej, kaj je gravitacija?
 3. Naštej najpomembnejše ideje razsvetljencev!
 4. Francoski enciklopedisti… nadaljuj razlago!
 5. Pojasniš pojme: enciklopedija, razsvetljeni absolutizem

REFORME V HABSBURŠKI MONARHIJI

 • Opišeš glavne vzroke in namen razsvetljenskih reform,
 • znaš pojasniti glavne spremembe, ki so jih z reformami uvedli,
 • znaš oceniti pomen reform* in
 • uspešno primerjaš stanje pred in za reformami*.
 1. Kaj je obsegala Habsburška monarhija v svojem največjem obsegu? S katerimi državami je mejila? (zemljevid spodaj)
 2. Kaj so hoteli vladarji spremeniti z reformami?
 3. Naštej glavne spremembe, ki so jih uvedli z reformami na področju: uprave, gospodarstva, davkov, šolstva, vojske in verskih zadev!
 4. Razmisli in razloži, kakšne so bile dolgoročne posledice šolskih, gospodarskih in cerkvenih reform?
 5. S katerimi ukrepi so reforme Marije Terezije in Jožefa II. izboljšale položaj kmeta?
 6. Kakšen odnos so imeli kmetje do šolske reforme? Zakaj?
 7. Pomagaj si z učbenikom, učnimi gradivi ali s podatki na spletu in pojasni pojme: reforma, kataster, flosarstvo*, furmanstvo*, verska toleranca, popis prebivalstva