VLADARJI

KATARINA II. VELIKA (1729-1796), ruska carica, je bila nemškega rodu. Obsojala je predsodke in nevednost ljudi ter zagovarjala potrebo prosvete in kulture. Skrbela je za razvoj rudarstva, manufaktur, trgovine, pismenosti  in izobrazbe. Rusija je bila, v primerjavi z Evropo, precej zaostala. Katarina je s svojimi ukrepi utrjevala moč plemstva, s čimer se je položaj podložnikov še poslabšal. Sledili so številni upori. Kljub temu si je Rusija v tem času pridobila večji del Poljske in do leta 1792 tudi vso severno obalo Črnega morja.

Voltaire, ki si je dopisoval s Katarino Veliko, je zaničeval demokracijo in dejal, da mora biti absolutni monarh razsvetljen in mora ravnati tako, kot mu narekujeta razum in pravičnost - z drugimi besedami, biti mora "kralj filozof".