LUČ RAZUMA

ENCIKLOPEDIJA

Francoski razsvetljenci so bili znanstveno dejavni in so si prizadevali enciklopedično zajeti vse človeško takratno znanje. Sestavili so francosko Enciklopedijo, v katero je prispevalo veliko znanih osebnosti francoskega razsvetljenstva, med drugimi Voltaire, Rousseau, Montesquieu idr. Izhajati je pričela leta 1751, zadnji zvezki so izšli leta 1772. Urednika sta bila Denis Diderot in Jean le Rond D’Alembert.

  • 21 let
  • 35 zvezkov besedil in ilustracij
  • 71.818 člankov
  • 18.000 strani
  • 150 avtorjev besedil
  • 4.255 izvodov prvotiska

V številnih evropskih državah je bilo to obdobje razsvetljenih absolutističnih vladarjev. Mnogi med njimi so se družili in razpravljali z vodilnimi filozofi tistega obdobja in sprejemali njihove zamisli – Voltaire je bil osebni prijatelj Friderika Pruskega. Ruska carica Katarina Velika je na dvor povabila filozofa Diderota in si dopisovala z Voltairejem. Habsburžani so sprejemali nove ideje, ker jim je razsvetljenska misel koristila pri obračunavanju s cerkveno oblastjo in vplivno aristokracijo, ideje pa so zagotavljale močno državo.