Zapis

RAZSVETLJENSTVO – “Luč razuma”

  • Ideje
   • odpraviti neznanje
   • znanstvena razlaga
   • svoboda izražanja in vere
   • enakost pred zakoni
  • Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau
  • Francoski encikopedisti

VLADARJI – razsvetljenski absolutisti

  • Ojačati, posodobiti in poenotiti državo
  • Habsburška monarhija, Rusija, Prusija, Švedska

RAZSVETLJENSKE REFORME

  • Upravne – državno uradništvo, odpravljanje deželnih meja
  • Gospodarske
   • razvoj hlevske živinoreje, čebelarstva in uvajanje novih kultur
   • razmah fužinarstva, rudarstva, trgovine in prometa
  • Davčne – obdavčiti količino in kakovost à kataster
  • Šolske – obvezno šolanje, nemški jezik (materni jezik in slovenski učbeniki)
  • Vojaške – obvezna vojaščina, popisi prebivalstva in hišne številke
  • Cerkvene – verska toleranca in podreditev Cerkve državi

SLOVENSKI NARODNI PREPOROD

  • Žiga Zois, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik, Marko Pohlin
  • Jurij Vega

♦  eProsojnice v pdf. formatu >>>