Gruberjev kanal *

Jezuit Gabrijel Gruber je bil direktor Navigacijske uprave za reke v habsburški monarhiji. Vlada mu je zaupala izsuševanje Ljubljanskega barja. Leta 1782 je zgradil Gruberjev kanal – izsuševalni in protipoplavni prekop za odtok odvečne vode iz porečja Ljubljanice. Ukvarjal se je tudi z načrti za rečno plovbo proti toku brez vleke vprežnih živali.

Gabrijel Gruber (1740 – 1805)

Gruberjev načrt prekopa, 1782