Navodila

Samostojno boš spoznaval spremembe, ki jih “prinese” razsvetljenstvo v življenje in delo evropske družbe. Posebno pozornost nameni slovenskim deželam. Spoznal boš, da je Marija Terezija kriva, ker moraš sedaj “čepeti” v šoli; izvedel boš, kaj je kataster in katero razširjeno rastlino so imenovali “zemeljsko jabolko”; spoznal boš začetke redne vojaške službe pri nas; pridobil boš še kakšno informacijo o odpravi mučenja v nekdanjih zaporih in še veliko drugega…

 


Potek dela: Snov preberi in prepiši zapis v zvezek. Za preverjanje uspešnosti dela so v zavihku “ponavljanje” navedeni cilji in vprašanja za ponavljanje. Po vrsti se še enkrat seznani z gradivom in po potrebi sproti dopolnjuj zapis. Za pomoč je na razpolago tudi skrajšan povzetek snovi. 


Domača naloga: Izdelaj miselni vzorec z naslovom “Razsvetljenstvo”

* Z zvezdico so označena neobvezna poglavja; zahtevnejše in podrobnejše vsebine pojasnjujejo gradivo, koristne so pri sestavljanju referatov, poročil in pri razširjanju učne snovi.