Vojaške reforme

Vojska, ki jo je po prevzemu prestola leta 1740 podedovala Marija Terezija, je bila nujno potrebna prenove. Uvedli so strogo disciplino,  urjenje, prepoznavne in poenotene uniforme, sodobno opremo in šolanje častnikov – 1756 je bila ustanovljena Terezijanska vojaška akademija.  

  • Za popolnjevanje armade so uvedli redno služenje vojaščine (dosmrtno, kasneje na 7 let).  Plemstvo je bilo oproščeno redne vojske oz. je služenje lahko odkupilo.
  • Zaradi evidence nabornikov so uvedli popise prebivalstva, hišne številke in priimke.
  • Izdelali so natančne vojaške zemljevide (4685 kart) celotnega ozemlja monarhije.
  • Pred naborom so številni mladi zbežali in se kot rokovnjači skrivali pred oblastjo.

Rokovnjaštvo je bila oblika razbojništva v 18. in 19. stoletju. Rokovnjači, največkrat vojaški begunci, pobegli zaporniki, tatovi in roparji, so živeli v gozdovih, zapuščenih objektih in na drugih odročnih krajih. Preživljali so se z ropanjem… Več >