Cerkvene reforme

Namen reform je bil podrediti Cerkev državnim koristim in nalogam absolutistične države. Najodločnejši reformator cerkvene uprave je bil Jožef II.

  • Cerkev so podredili državi
  • Razpustili so jezuitski red, jezuitske šole so podržavili.
  • Ukinili so 138 samostanov (v vsej monarhiji 738), ki se niso ukvarjali s socialno, zdravstveno ali šolsko dejavnostjo.
  • Premoženje razpuščenih samostanov so združili v verski sklad, iz katerega so podpirali gospodarsko šibke župnije in sofinancirali izobraževanje duhovnikov.
  • Zapovedano je bilo konec praznoverja, ukinili so nekatere cerkvene praznike.
  • Uzakonili so svobodo vseh veroizpovedi (verska toleranca), s čimer so tudi nekatoliki dobili enake državljanske pravice.